Avtale
Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrivefeil. Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Erato as så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.|
Priser

Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er spesielt anmerket. Ved salg til utlandet, Spitsbergen, norsk kontinentalsokkel eller andre fjernliggende norske landområder vil mva bli fratrukket på ordre. Imidlertid vil fraktbeløpet da bli endret til gjeldende satser. Nøyaktig beløp kan oppgis etter at varene er plukket på lageret. Prisendringer: Det vil til enhver tid være de priser som er oppført i nettbutikken som er gjeldende.

Produktinformasjon

Erato as vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Erato as, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Erato as fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Erato tar ingen ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt.

Mangler i leveranse

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres skriftlig til Erato innen 5 virkedager etter mottak av varene.

Mangler/feil ved produkter

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøper innen maksimum 5 dager etter at mangelen ble oppdaget rapportere mangelen skriftlig til Erato hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Erato gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid

Alle varer vil være på vårt lager når de ligger ute på nettbutikken. Normalt vil varene bli sendt herfra innen 2-3 dager etter at betaling er mottatt – dog sendes det meste samme dag eller dagen etter bestilling – gjelder ikke skilt og andre produkter som må spesialproduseres. Dersom du har lastet ned postens app for sporing, så kan du se når pakken blir sendt fra oss, samt følge den på veien til deg.

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved innlegging av en ordre er det en forutsetning at kjøperen godtar å følge Erato`s salgsbetingelser. En bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Erato pr. e-post kansellerer ordren.

Forsendelse

Alle varer til privatpersoner sendes normalt pr. post. Dersom det på objektet er anmerket «sendes ikke» må gjenstanden hentes på vårt lager og kan da betales kontant ved avhenting som alltid må forhåndsavtales. Dersom pakke ikke blir hentet på postkontoret av mottaker, vil posten returnere pakken. Vi blir da belastet for returfrakt. Når vi evt. skal sende pakken på nytt til kunde, så må vi betale frakten en gang til. Dette er vi dessverre nødt til å belaste deg som kunde. Ved avhenting av varer hos transportør, så må evt. skade på emballasjen tas opp med leverandør før mottak av varen. Evt. kan man forlange at transportøren må åpne pakken for å sjekke innholdet for skade. Kopi av reklamasjonen må sendes oss umiddelbart.

Betaling/kreditt

Alle priser er å betrakte ab lager/EXW 2034 Holter.

Returrett

Gjelder for privatpersoner: Varen må returneres til Erato as innen 14 dager fra Erato`s sin forsendelsesdato. For varer hvor forsegling eller emballasje er brutt, gis det ingen returrett med mindre dette er utrykkelig avtalt skriftlig med Erato på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen, normalt minimum 25%. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper – returfrakt betales av kjøper. Eventuelt utlagte gebyrer refunderes ikke. Ved ønske om retur av produkter som regnes som matvarer, så er muligheten meget begrenset. Produktet må ikke ha vært åpnet. Alle fabrikkforseglinger må være inntakte etc. Retur uten forhåndsgodkjennelse kan ikke aksepteres av Erato as.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Dokumentasjon ved forsendelser

Alle forsendelser til Erato vedrørende returer og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig ordrenummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Erato skal skje kostnadsfritt for Erato. Pakker som er sendt i oppkrav eller «mottaker betaler frakt» vil ikke bli avhentet.

Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover. Verneting vil i alle tilfelle være Eidsvoll – dette godkjennes når du legger inn ordre i vår nettbutikk.

Epost, oppdatert GDPR

Ved kjøp hos oss blir epost brukt til utsendelse av informasjon og evt tilbud. Man kan selv når som helst melde seg av og bli slettet fra epostlistene. Epost eller andre opplysninger vil aldri på noen måte bli solgt til 3 part.
Les mer om personvernserklæring her: Personvernserklæring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *